Quán ăn Cây Bàng, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88, Lê Lợi, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3814 686
Trang web
Vị trí chính xác 113.105.309, 10.610.142.979.999.900


Địa chỉ Quán ăn Cây Bàng ở đâu?

88, Lê Lợi, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Cây Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm trộn 2 Cô