Quán 39

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GFXC+FRW, QL55, Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3878 317
Trang web
Vị trí chính xác 10.548.749.899.999.900, 10.747.207.639.999.900


Địa chỉ Quán 39 ở đâu?

GFXC+FRW, QL55, Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán 39 như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh ép Mụ Kiều