Quán 3 Cây Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 7, Ấp Bắc, Đường số 31, Hòa Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3821 616
Trang web
Vị trí chính xác 10.521.658, 1.072.007.149


Địa chỉ Quán 3 Cây Bàng ở đâu?

Tổ 7, Ấp Bắc, Đường số 31, Hòa Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán 3 Cây Bàng như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đông nam Pearl, Bố Trạch