Quá Đã BBQ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 62 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0793 171 171
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.785.731, 1.066.632.271


Địa chỉ Quá Đã BBQ ở đâu?

62 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quá Đã BBQ như thế nào?

Thứ Tư:[10:30-23:00], Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00], Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00], Thứ Hai:[10:30-23:00], Thứ Ba:[10:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bình Spaghetti Shop, Quyết Thắng