P&T Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 158 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 511
Trang web pthotel.vn
Vị trí chính xác 10.341.112.599.999.900, 10.707.411.359.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Cát Vượng