PNJ Rạch Dừa Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 523 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 103.984.895, 1.071.130.833


Địa chỉ PNJ Rạch Dừa Vũng Tàu ở đâu?

523 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Rạch Dừa Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Bình Minh