PNJ Co.opMart Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Nguyễn Thái Học, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 5760 234
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 10.367.074.299.999.900, 10.708.548.809.999.900


Địa chỉ PNJ Co.opMart Vũng Tàu ở đâu?

36 Nguyễn Thái Học, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Co.opMart Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm vàng Phương Thảo, Phường 4