PNJ 473 Huỳnh Tấn Phát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 473 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 107.456.356, 1.067.293.093


Địa chỉ PNJ 473 Huỳnh Tấn Phát ở đâu?

473 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 473 Huỳnh Tấn Phát như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc A Nhì, Liên Nghĩa