PNJ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ số 51, đường ĐT 754, thị trấn, 51 ĐT745, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 10.907.067.999.999.900, 1.067.009.046


Địa chỉ PNJ ở đâu?

số 51, đường ĐT 754, thị trấn, 51 ĐT745, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Hoàng Oanh, Cầu Tre