Phương Chè

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 501/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 090 930 65 22
Trang web
Vị trí chính xác 105.274.779, 1.064.210.068


Địa chỉ Phương Chè ở đâu?

501/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Chè như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Mỳ bánh ngọt, Máy Tơ