Phú Gia Residences, Hiệp Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 10, Ấp 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 711 61 44
Trang web ctaland.com
Vị trí chính xác 107.548.675, 106.939.028


Địa chỉ Phú Gia Residences ở đâu?

Tổ 10, Ấp 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phú Gia Residences như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tecco Diamond