Phòng Y Tế Huyện Phú Vang, Phú Đa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CPPH+784, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3857 569
Trang web
Vị trí chính xác 164.356.316, 10.772.832.799.999.900


Xem thêm:  Nhà Thiếu Nhi Huyện Long Thành (Huyện Đoàn Long Thành)