Phòng trà Yêu nhạc xưa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 898 83 94
Trang web
Vị trí chính xác 10.353.839.599.999.900, 10.707.698.979.999.900


Địa chỉ Phòng trà Yêu nhạc xưa ở đâu?

9 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng trà Yêu nhạc xưa như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ken’s coffee, Xuân An