Phòng Trà Tiếng Thu, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7 Đ. Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 950 00 09
Trang web
Vị trí chính xác 11.941.279, 1.084.602.123


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Thủy Trúc