Phòng trà ngoại ô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 454 Ba Tháng Hai, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 306 07 79
Trang web khohangnhatvt.com
Vị trí chính xác 10.368.136, 1.071.058.508


Địa chỉ Phòng trà ngoại ô ở đâu?

454 Ba Tháng Hai, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng trà ngoại ô như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pettino Coffee