Phòng Thu Âm Chuyên Nghiệp, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71409, Việt Nam
Số điện thoại 093 222 41 79
Trang web thuamviet.com
Vị trí chính xác 108.207.445, 1.066.787.019


Địa chỉ Phòng Thu Âm Chuyên Nghiệp ở đâu?

10 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71409, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Thu Âm Chuyên Nghiệp như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Phòng Thu Âm Chuyên Nghiệp là gì?

facebook: https://www.facebook.com/flyprostudio/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Thu Âm BL Record, Bình Long