Phòng Răng BS. Lê Thị Hồng Đào, Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 66 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 927 70 56
Trang web
Vị trí chính xác 160.667.313, 10.814.981.519.999.900


Địa chỉ Phòng Răng BS. Lê Thị Hồng Đào ở đâu?

66 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Răng BS. Lê Thị Hồng Đào như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  AAu Dental Clinic, Phường Bến Thành