Phong Lan 2 Hotel, Hiệp Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Quang Trung, Hiệp Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3736 0981
Trang web 028 6253 0123
Vị trí chính xác Phường 5, Khách sạn,Khách sạn tình yêu


Địa chỉ Phong Lan 2 Hotel ở đâu?

24 Quang Trung, Hiệp Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ 950, Phuoc Vĩnh