Phòng Khám Tư Nhân – Bs Thanh, Bs Ngọc Hà, An Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1090 Ng. Quyền, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3946 956
Trang web
Vị trí chính xác 16.059.498.899.999.900, 10.823.463.939.999.900


Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Nguyễn Xuân Đại, Phường 1