Phòng Khám Tư Nhân – Bs Đặng Thái Dung, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 824 91 19
Trang web
Vị trí chính xác 119.431.368, 1.084.310.342


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam, Hoàng Văn Thụ