Phòng khám tâm thần – Bác sĩ Cầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1501 Đ. Nguyễn Ái Quốc, KP5, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 394 12 91
Trang web bacsicau.vn
Vị trí chính xác 109.629.952, 10.683.862.549.999.900


Địa chỉ Phòng khám tâm thần - Bác sĩ Cầu ở đâu?

1501 Đ. Nguyễn Ái Quốc, KP5, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám tâm thần - Bác sĩ Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hello Doctor - Hệ thống Medical Center, Hồ Chí Minh