Phòng Khám Sản Phụ Khoa Quận 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 743 15 72
Trang web bsphuongsanphukhoa.com
Vị trí chính xác 107.494.491, 1.067.159.633


Địa chỉ Phòng Khám Sản Phụ Khoa Quận 7 ở đâu?

37 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Sản Phụ Khoa Quận 7 như thế nào?

Thứ Năm:[17:30-20:30], Thứ Sáu:[17:30-20:30], Thứ Bảy:[17:30-20:30], Chủ Nhật:[17:30-20:30], Thứ Hai:[17:30-20:30], Thứ Ba:[17:30-20:30], Thứ Tư:[17:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Cấp Cứu Sơn Trà, Nại Hiên Đông