Phòng Khám Sản Phụ Khoa – Bs Thanh Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 724 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 919 17 35
Trang web
Vị trí chính xác 107.910.322, 10.660.406.449.999.900


Xem thêm:  Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Tân