Phòng Khám Sản Phụ Khoa – Bs Bùi Thu, Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 162 Đình Đông, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 289 03 85
Trang web
Vị trí chính xác 208.440.282, 1.066.872.561


Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân - Bs Hồ Liêm