Phòng Khám Răng Hàm Mặt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 312, Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3824 336
Trang web
Vị trí chính xác 164.910.391, 1.075.950.922


Xem thêm:  Nha khoa Quốc tế DAISY Nha Trang, Khu phố 1