Phòng Khám Nội Tiêu Hóa – Gan Mật BS Nguyễn Thị Thanh Hà, Bình Hiên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đ. Đào Tấn, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3822 697
Trang web
Vị trí chính xác 16.057.888, 1.082.217.611


Xem thêm:  Phòng Khám Nội Khoa Phòng Xét Nghiệm Phương Nam, Dư Hàng