Phòng Khám Nhi VTCare, Phước Long B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 949 05 27
Trang web vtcare.vn
Vị trí chính xác 10.816.902.299.999.900, 10.677.485.639.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Nhi VTCare ở đâu?

8 Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi VTCare như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00], Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám Nhi khoa Bs Nguyễn Hữu Sơn