Phòng khám Nhi Hải Phòng – Bs. Loan, Kênh Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô số B4-5, Hoàng Huy Mall, Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 091 483 12 40
Trang web
Vị trí chính xác 208.290.878, 1.066.865.641


Địa chỉ Phòng khám Nhi Hải Phòng - Bs. Loan ở đâu?

Lô số B4-5, Hoàng Huy Mall, Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Nhi Hải Phòng - Bs. Loan như thế nào?

Chủ Nhật:[17:30-20:00], Thứ Hai:[17:30-20:00], Thứ Ba:[17:30-20:00], Thứ Tư:[17:30-20:00], Thứ Năm:[17:30-20:00], Thứ Sáu:[17:30-20:00], Thứ Bảy:[17:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám - Bs Nguyễn Hồng Chương, Hiệp Thành