Phòng Khám Nhi Đồng 1/6, Tân Chánh Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 770 72 74
Trang web
Vị trí chính xác 108.633.328, 10.663.181.349.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Đồng 1/6 ở đâu?

42 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Đồng 1/6 như thế nào?

Chủ Nhật:[17:00-20:30], Thứ Hai:[17:00-20:30], Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[17:00-20:30], Thứ Bảy:[17:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Khoa Bs Lý Hoàng Nghi, TT. Tràng Bỏm