Phòng Khám Nha Khoa Nam Sài Gòn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47A Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0334 431 899
Trang web
Vị trí chính xác 107.180.202, 1.066.994.402


Địa chỉ Phòng Khám Nha Khoa Nam Sài Gòn ở đâu?

47A Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nha Khoa Nam Sài Gòn như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Hoàng, Bắc Sơn