Phòng Khám, Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 260, Khu Phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0798 871 456
Trang web
Vị trí chính xác 109.005.604, 1.067.647.113


Địa chỉ Phòng Khám ở đâu?

260, Khu Phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Chữa Bệnh Nội Tổng Hợp BS Nguyễn Thị Mơ, Hoà Khánh Nam