Phòng Khám Da Liễu – BS Nguyễn Đức Tiến, Tam Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 236/42 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 342 87 23
Trang web
Vị trí chính xác 160.735.447, 1.082.052.253


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu - BS Nguyễn Đức Tiến ở đâu?

236/42 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu - BS Nguyễn Đức Tiến như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-11:30], Thứ Năm:[09:00-11:30], Thứ Sáu:[09:00-11:30], Thứ Bảy:[09:00-11:30], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[09:00-11:30], Thứ Ba:[09:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM BÁC SĨ VŨ - CN NGÂN, 52/14a, tổ 3, khu 1, đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa