Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân, Trung Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 6 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 123061, Việt Nam
Số điện thoại 098 596 09 90
Trang web phongkhamthanhchan.vn
Vị trí chính xác 21.007.696, 105.803.468


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân ở đâu?

Số 6 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 123061, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bệnh, Tăng Nhơn Phú A