Phòng Khám Đa Khoa Mekomed – Cửu Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3838 911
Trang web mekomed.vn
Vị trí chính xác 102.449.627, 10.597.798.879.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Cửu Long ở đâu?

75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Cửu Long như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[06:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Tiêu Hóa - Viêm Gan - Thần Kinh, Thanh Bình