Phòng Khám Đa Khoa Long An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 248 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0395 206 844
Trang web
Vị trí chính xác 105.346.332, 106.407.761


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Long An ở đâu?

248 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Long An như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hello Doctor - Hệ thống Medical Center, Hồ Chí Minh