Phòng Khám Đa Khoa Khu Công Nghiệp Tân Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5435 6715
Trang web
Vị trí chính xác 108.108.421, 10.661.278.109.999.900


Xem thêm:  Pasteur clinic Đà Nẵng, Hoà Minh