Phòng Khám Đa Khoa – Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 0120
Trang web phongkhamdaihocypnt.edu.vn
Vị trí chính xác 107.732.948, 1.066.686.495


Hình ảnh

Xem thêm:  Lương y : Trần Anh Sơn, Xuân Thạnh