Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1564, QL1A, Ấp Tân Bình, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2222 169
Trang web
Vị trí chính xác 10.949.575.399.999.900, 1.069.755.445


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh ở đâu?

Số 1564, QL1A, Ấp Tân Bình, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Bảo Anh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa, Diên Khánh