Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Duẩn, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 6281 179
Trang web hethongpkdkainghia.vn
Vị trí chính xác 107.897.003, 1.069.469.898


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa ở đâu?

Lê Duẩn, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Răng - Bs Hải, Phú Hậu