Phòng Khám Chữa Bệnh 41, Hạ Lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41, Đường Phạm Phú Thứ, Quận Hồng Bàng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 324 23 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.616.009, 10.667.468.439.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám BS Trương Thị Kim Hồng, 112/1 QL80