Phòng Khám Bác Sĩ Cẩm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 171, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3873 548
Trang web
Vị trí chính xác 103.529.539, 10.635.709.469.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Bác Sĩ Cẩm ở đâu?

171, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Bác Sĩ Cẩm như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-07:00], Thứ Ba:[06:00-07:00], Thứ Tư:[06:00-07:00], Thứ Năm:[06:00-07:00], Thứ Sáu:[06:00-07:00], Thứ Bảy:[06:00-07:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Thân Đức Dũng - Chuyên Khoa Nhi