Phòng Kế Hoạch – Tài Chính, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3736 769
Trang web
Vị trí chính xác 20.863.202.899.999.900, 1.066.941.655


Địa chỉ Phòng Kế Hoạch – Tài Chính ở đâu?

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ubnd Phường 2, Phường 2