Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, 7 Tôn Đức Thắng, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3846 367
Trang web
Vị trí chính xác 16.463.640.899.999.900, 1.075.980.914


Địa chỉ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh ở đâu?

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, 7 Tôn Đức Thắng, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Tân Phú