Phòng Công chứng số 2, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 209 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3721 772
Trang web congchung02dn.gov.vn
Vị trí chính xác 16.065.409.199.999.900, 10.819.608.149.999.900


Địa chỉ Phòng Công chứng số 2 ở đâu?

209 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Công chứng số 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Công Chứng A9, Quan Hoa