Phòng Công chứng Số 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 0177
Trang web congchung.gov.vn
Vị trí chính xác 107.777.534, 10.669.845.699.999.900


Địa chỉ Phòng Công chứng Số 1 ở đâu?

97 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Công chứng Số 1 như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Văn Nho, Phường 3