Phố Nướng Xiên Que

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W6CR+X8Q, Nguyễn Trãi, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 092 757 30 97
Trang web
Vị trí chính xác 109.224.638, 10.724.084.839.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Làng Ẩm Thực Hòa Lợi, Khu phố an hòa