Phô Mai Tươi Burrata Cheese, mozzarella cheese, ricotta cheese, mascarpone cheese

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 57 Đường Số 43, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 84000, Việt Nam
Số điện thoại 097 975 54 53
Trang web phomaiburrata.weebly.com
Vị trí chính xác 107.428.981, 10.671.482.759.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Gà Rán Shin's, An Biên