PhiLong Tea & coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83XF+3FQ, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 449 88 82
Trang web tradaotrunghoa.com
Vị trí chính xác 10.347.719, 1.070.737.255


Địa chỉ PhiLong Tea & coffee ở đâu?

83XF+3FQ, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của PhiLong Tea & coffee như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gấu ‘s Cafe, Phường 1