Pháp Ấn Sơn, Lộc Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đồi 45, Thôn 4, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0372 196 628
Trang web linhquyphapan.vn
Vị trí chính xác 11.416.675, 10.782.258.689.999.900


Địa chỉ Pháp Ấn Sơn ở đâu?

Đồi 45, Thôn 4, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tu viện Bát Nhã