Phan Barbershop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Trần Hưng Đạo, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0385 768 994
Trang web
Vị trí chính xác 105.004.949, 107.175.247


Địa chỉ Phan Barbershop ở đâu?

12 Trần Hưng Đạo, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phan Barbershop như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cắt Tóc Boy, Phước Thiền